ΣΤΑΤΩ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ 24 ΘΕΣΕΩΝ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΜΗΚΟΣ: 25 cm

ΠΛΑΣΤΟΣ: 10,9 cm

ΥΨΟΣ: 6.5 cm

ΔΙΑΤΟΜΗ ΤΡΥΠΩΝ: μηκος 2,5 cm

24 υποδοχές

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

4,84 

Μοιραστείτε το προϊόν