ΚΡΟΚΙΔΩΤΙΚΟ KL977 5kg (οταν το νερό της πισίνας είναι θολό)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ:

Αφού σταματήσουμε τη λειτουργία της πισίνας και ενώ δεν υπάρχουν κολυμβητές, προσθέτουμε το κροκιδωτικό αδιάλυτο περιμετρικά της πισίνας.

Μετά από 2-4 ώρες συνεχούς λειτουργίας, έχουν κατακαθίσει τα συσσωματώματα στον πυθμένα τα οποία απομακρύνονται με καλό σκούπισμα ή έχουν συγκρατηθεί στο φίλτρο .

Τα φίλτρα εν συνεχεία θέλουν καλό πλύσιμο.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ:


Προληπτική συντήρηση :100-200g για κάθε 100m3 νερού και εξαρτάται από τη θολότητα του νερού και τη συχνότητα χρήσης της πισίνας.

Άμεση δράση :1kg για κάθε 100m3 νερού.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

9,68