ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ 93° ΜΠΛΕ 1L (ΛΙΖΑΣ)

Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα.

Μακριά από παιδιά

Μακριά από θερμότητα/σπινθήρες/φλόγες/θερμές επιφάνειες.

Μην καπνίζετε

Να φοράτε προστατευτικά γάντια

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.

Τηλ κέντρου δηλητηριάσεων: 210 7793777

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

2,26