ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ SUMA BAC D10

Περιγραφή

Το Suma Bac D10 είναι ένα συμπυκνωμένο απορρυπαντικό και απολυμαντικό για καθαρισμό και την απολύμανση όλων των επιφανειών σε χώρους τροφίμων.

Βασικές ιδιότητες

Το Suma D10 είναι ένα συμπυκνωμένο υγρό απορρυπαντικό – απολυμαντικό που καθαρίζει και απολυμαίνει όλες τις επιφάνειες σε μία φάση.

Το προϊόν είναι κατάλληλο για όλες τις επιφάνειες των χώρων παρασκευής τροφίμων.

Ο συνδυασμός τεταρτοταγών αλάτων αμμωνίου (QAC), συμπλοκοποιητών και ρυθμιστών pH καθιστά το προϊόν ιδιαίτερα αποτελεσματικό έναντι ευρέως φάσματος μικροοργανισμών σε όλες τις συνθήκες νερού. Η σύνθεση περιέχει επίσης επιφανειοδραστικές ουσίες, που κάνουν το προϊόν κατάλληλο για καθαρισμό και απολύμανση σε μία φάση.

Πλεονεκτήματα

•   Ένα προϊόν για καθαρισμό και απολύμανση

•   Διαλύει τα λίπη και τις ξεραμένες τροφές

•   Αποτελεσματικό σε όλες τις συνθήκες νερού

Οδηγίες χρήσης

  Καθαρισμός και απολύμανση με ψεκασμό:

1.  Χρησιμοποιήστε το προϊόν βάζοντας 1 καπάκι-μεζούρα (20 ml) σε φιάλη ψεκασμού 750 ml

2.  Απομακρύνετε τους χοντρούς ρύπους. (Προκαθαρίστε τις πολύ λερωμένες επιφάνειες χρησιμοποιώντας το Suma Bac D10)

3.  Ψεκάστε τις επιφάνειες

4.  Αφήστε το να δράσει 5 λεπτά για βακτηριοκτόνο δραστικότητα και 15 λεπτά για μυκητοκτόνο δραστικότητα (για τον ιό της γρίπης των πτηνών (Avian) αφήστε να δράσει 10 λεπτά) και στη συνέχεια σκουπίστε με καθαρό πανί

5.  Ξεπλύνετε τις επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα με πόσιμο νερό και αφήστε τις να στεγνώσουν

Γενικός καθαρισμός και απολύμανση:

1.  Ανάλογα με το επίπεδο του ρύπου, χρησιμοποιήστε το προϊόν βάζοντας 2-3 καπάκια-μεζούρα (40-60 ml) σε κουβά με 4 λίτρα ζεστό νερό ανεκτό στο ανθρώπινο χέρι 2.  Απομακρύνετε τους χοντρούς ρύπους. Προκαθαρίστε τις πολύ λερωμένες επιφάνειες χρησιμοποιώντας το Suma Bac D10.

3.  Εφαρμόστε το προϊόν με πανί ή βούρτσα

4.  Αφήστε το να δράσει 5 λεπτά για βακτηριοκτόνο δραστικότητα και 15 λεπτά για μυκητοκτόνο δραστικότητα (για τον ιό της γρίπης των πτηνών (Avian) αφήστε να δράσει 10 λεπτά) και στη συνέχεια σκουπίστε με καθαρό πανί

5.  Ξεπλύνετε τις επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα με πόσιμο νερό και αφήστε τις να στεγνώσουν

6.  Για συσκευασίες μεγαλύτερες των 2 lt μπορεί να χρησιμοποιηθεί το σύστημα QFM για την παρασκευή διαλυμάτων με ελεγχόμενο τρόπο

Τεχνικά χαρακτηριστικά


Εμφάνιση:

Διαυγές, μωβ υγρό pH (αδιάλυτο): 11 pH (διάλυμα 1%): 10,3 Σχετική πυκνότητα (20°C): 1,05 Τα παραπάνω δεδομένα είναι ενδεικτικά τυπικής παραγωγής και δεν πρέπει να λαμβάνονται ως προδιαγραφές.

Οδηγίες προφύλαξης και αποθήκευσης


Πλήρεις οδηγίες για το χειρισμό και τη διάθεση του προϊόντος δίνονται σε ξεχωριστό Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (sds.diversey.com).

Αποθηκεύστε στους αρχικούς περιέκτες μακριά από ακραίες θερμοκρασίες.

Συμβατότητα προϊόντος Το Suma Bac D10 όταν εφαρμόζεται στη συνιστώμενη συγκέντρωση και θερμοκρασία είναι κατάλληλο για χρήση στα περισσότερα υλικά που συνήθως συναντώνται σε χώρους παρασκευής, συσκευασίας και διάθεσης τροφίμων. Δεν πρέπει να αναμιγνύεται με οξέα.  

Μικροβιολογικά δεδομένα

EN14476 (ιοκτόνος δραστικότητα) (avian influenza/Η3Ν8):
πέρασε σε διάλυση 1,0% σε σκληρό νερό (300ppm ως CaCO3), με 0,3g/l
βοδινή αλβουμίνη, στους 20oC και 5 λεπτά χρόνο επαφής.

EN14476 (ιοκτόνος
δραστικότητα) (avian influenza/Η3Ν8): πέρασε σε διάλυση 1,0% σε σκληρό
νερό (300ppm ως CaCO3), με 3g/l βοδινή αλβουμίνη και 3g/l ερυθροκύτταρα,
στους 20oC και 10 λεπτά χρόνο επαφής.

EN1276 (βακτηριοκτόνος
δραστικότητα) (Escherichia coli, Enterococcus hirae, Pseudomonas
aeruginosa, Staphylococcus aureus): πέρασε σε διάλυση 0,5% σε σκληρό
νερό (300ppm ως CaCO3), με 0,3g/l βοδινή αλβουμίνη, στους 20oC και 5
λεπτά χρόνο επαφής.

EN1276 (βακτηριοκτόνος δραστικότητα) (Escherichia
coli, Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus
aureus): πέρασε σε διάλυση 0,75% σε σκληρό νερό (300ppm ως CaCO3), με
0,3g/l βοδινή αλβουμίνη, στους 20oC και 5 λεπτά χρόνο επαφής.

EN1276
(βακτηριοκτόνος δραστικότητα) (Escherichia coli, Enterococcus hirae,
Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus): πέρασε σε διάλυση 1,0%
σε σκληρό νερό (300ppm ως CaCO3), με 3g/l βοδινή αλβουμίνη, στους 20oC
και 5 λεπτά χρόνο επαφής.

EN1276 (βακτηριοκτόνος δραστικότητα)
(Salmonella enterica): πέρασε σε διάλυση 0,5% σε σκληρό νερό (300ppm ως
CaCO3), με 3g/l βοδινή αλβουμίνη, στους 20oC και 5 λεπτά χρόνο επαφής.

EN1276 (βακτηριοκτόνος δραστικότητα) (Listeria monocytogenes): πέρασε σε
διάλυση 0,25% σε σκληρό νερό (300ppm ως CaCO3), με 3g/l βοδινή
αλβουμίνη, στους 20oC και 5 λεπτά χρόνο επαφής.

EN1650 (μυκητοκτόνος
δραστικότητα) (Candida albicans): πέρασε σε διάλυση 0,5% σε σκληρό νερό
(300ppm ως CaCO3), με 3g/l βοδινή αλβουμίνη, στους 20oC και 15 λεπτά
χρόνο επαφής.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

20,97 

Μοιραστείτε το προϊόν