ΤΕΣΤ ΚΙΤ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΞΥΤΗΤΑΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥΤΕΣΤ ΚΙΤ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΞΥΤΗΤΑΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ
1.ΑΡΧΗ ΜΕΘΟΔΟΥ
H περιεκτικότητα του οξέος (ελαϊκό οξύ) προσδιορίζεται με τιτλοδότηση του δείγματος ελαιολάδου με πρότυπο διάλυμα ΝaΟΗ 0,357 M.
2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TEST KIT (για περίπου 18 μετρήσεις)
1. Διαλύτης οξυμετρήσεως 100ml Νο1 (διάλυμα αλκοόλης & δείκτη)
2. Διάλυμα οξυμετρήσεως 100ml Νο2 (διάλυμα ΝaOH 0.357M)
3. Διαβαθμισμένη σύριγγα 10ml
4. Διαβαθμισμένη σύριγγα 1ml
5. Δοκιμαστικό φιαλίδιο με πώμα 30ml
3. ΠΟΡΕΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
1. Με την σύριγγα των 10ml προσθέτετε στο δοκιμαστικό φιαλίδιο, 5,5 ml από τον
διαλύτη οξυμετρήσεως (Νο1).
2. Με την ίδια σύριγγα των 10ml προσθέτετε στο δοκιμαστικό φιαλίδιο 5,5 ml από το
λάδι και ανακινείτε καλά να αναμιχθούν καλά τα δύο υγρά..
3. Με την σύριγγα του 1ml παίρνετε 1ml από το διάλυμα οξυμετρήσεως (Νο2) και
ρίχνετε σταγόνα σταγόνα το διάλυμα αυτό μέσα στο δοκιμαστικό φιαλίδιο που
περιέχει τον διαλύτη με το λάδι ανακινώντας συνέχεια το φιαλίδιο.
4. Σταματάτε αμέσως μόλις το διάλυμα γίνει από κίτρινο ροζ.
5. Στο τέλος της μέτρησης αδειάζουμε το φιαλίδιο και ξεπλένουμε όλον τον εξοπλισμό με νερό. Ακολούθως σκουπίζουμε προσεκτικά.
4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
1. Διαβάστε στη σύριγγα του 1ml ,τα ml του διαλύματος οξυμέτρησης (Νο2) που
απαιτήθηκαν για την τιτλοδότηση. (πχ αν από το 100 η στάθμη του υγρού κατέβηκε
στο 70 τότε η κατανάλωση είναι (100-70)/100=0,3ml.)
2. Για κάθε ένα 1 ml διαλύματος οξυμέτρησης που καταναλώθηκε αντιστοιχούν 2
βαθμοί οξύτητας. (πχ στα 0,3ml διαλύματος οξυμέτρησης αντιστοιχούν 0,60
βαθμοί οξύτητας άρα ή οξύτητα του ελαιολάδου είναι 0,60)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

10,08 

Μοιραστείτε το προϊόν